nl

Onze software is opgebouwd uit bouwstenen

Deze bouwstenen noemen wij solidbricks. Solidbricks werken zowel zelfstandig als geïntegreerd met elkaar. Benodigde informatie hoeft op deze manier slechts één keer ingevoerd te worden. Een solidbrick is daarnaast eenvoudig te integreren met andere externe softwaresystemen, hierbij hanteren wij hetzelfde uitgangspunt.


project bewaking

project ontwikkeling

relatiebeheer

financiële administratie

urenportaal

materieel

business process management

management informatie